لذیذ از تازگی!

کابوکیمرغ سوخاری
مرغ سوخاری 2 تکه 26000 T

2 تکه مرغ سوخاری ران و بالا ران یا سینه و بال همراه با سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم یا سالاد سیب زمینی و نان بروتچنمرغ سوخاری 3 تکه 31500 T

3 تکه مرغ سوخاری ران و بالا ران یا سینه و بال همراه با سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم یا سالادسیب زمینی و نان بروتچنمرغ سوخاری 9 تکه 90000 T

9 تکه مرغ سوخاری (2 سینه مرغ، 2 بال، 2 ساقه ران و 3 بالا ران) همراه با 3 سیب زمینی سرخ کرده، 3 سالاد کلم یا سالاد سیب زمینی و 3 نان بروتچنمرغ سوخاری 12 تکه 110000 T

12 تکه مرغ سوخاری (3ران، 3بالاران، 3سینه و 3 بال) همراه با 4 سیب زمینی سرخ کرده، 4 سالاد کلم یا سالاد سیب زمینی و 4 نان بروتچنمرغ سوخاری 16 تکه 139000 T

16 تکه مرغ سوخاری 4 ساقه ران، 4 بالا ران، 4 سینه و 4 بال همراه با 6 سیب زمینی سرخ کرده، 6 سالاد کلم یا سالاد سیب زمینی و6 نان بروتچن1 تکه مرغ سوخاری اضافی 11000 T

یک تکه مرغ سوخاری (سینه یا ران)

فیله سوخاری کابوکیفیله سوخاری 4 تکه 32000 T

4 فیله سوخاری همراه با 1 عدد سیب زمینی سرخ کرده، 1 عدد سالاد کلم یا سالاد سیب زمینی، 1 سس باربیکیو و 1 سس سیر و پیاز، 1 عدد نان بروتچنفیله سوخاری 8 تکه 60000 T

8 فیله سوخاری همراه با 2 عدد سیب زمینی سرخ کرده، 2 عدد سالاد کلم یا سیب زمینی، 2 سس باربیکیو و 2 سس سیر و پیاز، 1 عدد نان بروتچن و 2 عدد نان بروتچنفیله سوخاری 20 تکه135000 T

20 تکه فیله سوخاری فیله مرغ سوخاری همراه با 5 عدد سیب زمینی سرخ کرده، 5 عدد سالاد کلم یا سیب زمینی، 3سس باربیکیو و 3 سس سیر و پیاز، 3 عدد نان بروتچن1 تکه فیله سوخاری اضافی 9000 T

1 تکه فیله سوخاری اضافی


 

بال و بازوکیساندویچساندویچ سوپریم کابوکی23500 T

سینه مرغ سوخاری، پنیر، گاهو، گوجه، سس سیر پیاز دستساز، نان همبرگریساندویچ سوپریم دوبل کابوکی 29500 T

دو عدد سینه مرغ سوخاری، پنیر، گاهو، گوجه، سس سیر پیاز دستساز، نان همبرگری ( برای جوانان با اشتها)ساندویچ گریل کابوکی 23500 T

سینه مرغ گریل، پنیر، گاهو، گوجه، سس باربیکیو دستساز، نان همبرگریساندویچ تویسترسوخاری کابوکی 21500 T

فیله سوخاری، پنیر، گاهو، گوجه، سس سیر و پیاز، با نان رپساندویچ تویستر گریل کابوکی21500 T

فیله مرغ گریل، پنیر، گاهو، گوجه، سس سیر و پیاز، با نان رپساندویچ پولد کابوکیبزودی

سینه مرغ مرینه و طبخ شده با ادویه ای کابوکی با سس مخصوصوص با نان همبرگری


کامبوسوپریم کامبو32500 T

ساندویچ مرغ سوپریم کابوکی همراه با سیب زمینی سرخ کرده و قوطی نوشابهگریل کامبو 32500 T

ساندویچ مرغ گریل کابوکی همراه با سیب زمینی سرخ کرده و قوطی نوشابهتویسترسوخاری کامبو 29500 T

ساندویچ مرغ تویستر کابوکی همراه با سیب زمینی سرخ کرده و قوطی نوشابهتویستر گریل کامبو29500 T

ساندویچ تویسترگریل کابوکی همراه با سیب زمینی سرخ کرده و قوطی نوشابه
کمکی و سبکیخنکی


 
نوشابه خانواده3200 T


نوشابه خانواده اسپرایت3600 T


دوغ 4000 T


آب معدنی 1000 T


دلستر3600 T


اورنجینا2500 T


نوشابه قوطی1725 T


نوشابه رژیمی1725 T


کوکا کولا لیوانی2000 T


فانتا لیوانی2000 T


اسپرایت لیوانی2000 T


زیرو لیوانی2000 T


خاکشیربا لیمو

 

غذاهـــای تــــازه

همـــه راضــی از مــــزه

غذای تازه و با کیفیت دلیل اصلی مانایی کسب و کار کابوکی در این سال ها بوده است. در آشپزخانه ی تمیز و به روز کابوکی، هیچ گاه از مرغ یخ زده استفاده نمی شود و تمام مواد اولیه روزانه تهیه می شوند. مهمانان کابوکی مانند خانواده و دوستان مان هستند؛ همگی شایسته ی غذای سالم و باکیفیت هستیم.

بنابراین مهم ترین هدف ما، راضی بودن شما از غذاها و خدمات کابوکی است.